Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A titok (konyv)

2008.01.17

Mi A Titok?

 

 

BOB PROCTOR

Most bizonyára ott ülsz, és azon tűnődsz, mi is lehet az A Titok. Mindjárt elmesélem, én hogyan értettem meg.

 

Mindannyiunkat egy végtelen erő mozgat, és ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk. Az univerzum törvényei olyan precízek, hogy lehetővé teszik űrrepülők megalkotását, amelyek embereket visznek a Holdra, századmásodperces pontossággal landolva a felszínén.

 

India, Ausztrália, Új-Zéland, Stockholm, London, Toronto, Montreal, New York - bárhol is élj, téged is ugyanaz az erő, ugyanaz a törvény mozgat. A vonzás törvénye!

 

 

A Titok nem más, mint a vonzás törvénye!

 

Mindent, amit az életedben tapasztalsz, te magad vonzottál be, mégpedig az elmédben megjelenő képek által. A gondolataid által. Bármi is történjen a fejedben, az előbb-utóbb az életedben is megjelenik.

 

 

„Minden gondolatod valóság - igazi hatalom."

Prentice Mulford 1834-1891)

 

 

 

A valaha élt legnagyobb tanítók mondták, hogy a vonzás törvénye az univerzum leghatalmasabb törvénye.

 

Olyan költőóriások örökítették meg műveikben, mint William Shakes­peare, Robert Browning és William Blake. Kiváló zenészek - például Ludwig van Beethoven - komponáltak zenét róla. Elévülhetetlen érdemű művészek, köztük Leonardo da Vinci festették meg képeiken. Nagy gondolkodók - Szókratész, Platón, Ralph Waldo Emerson, Pitagorasz, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang Goethe és Victor Hugo - foglalkoztak vele írásaikban. Ezek az emberek egytől egyig halhatatlanok, akiknek legendás története és munkássága év­századokat élt túl.

 

Vallások - köztük a hinduizmus, a hermetikus tradíció, a buddhizmus, a judaizmus, a kereszténység és az iszlám -, valamint ősi kultúrák, például a babilóniaiak és az egyiptomiak szent szövegeiben és történe­teiben találhatunk rá utalásokat. Ha az ősi írásokat tanulmányozzuk, minden században megtaláljuk a törvény lenyomatát. Már Krisztus előtt 3000 táján kőbe vésték. Bár voltak, akik mohón csak maguknak akarták, ez a tudás valójában mindig is elérhető volt bárki számára.

 

A törvény születése egészen az idők kezdetére nyúlik vissza. Mindig is volt, és mindig is lesz.

 

Ez a törvény határozza meg az univerzum egészének rendjét, beleértve a te személyes életed minden egyes pillanatát és történését is. Nem számít, hogy ki vagy és hol élsz, teljes egészében a vonzás törvénye határozza meg tapasztalataidat, mégpedig az elmédben felbukkanó gon­dolatok által. Ez utóbbiak révén te magad hívod életre és működteted ezt a mindenható törvényt.

 

1912-ben Charles Haanel úgy jellemezte a vonzás törvényét, mint „a leghatalmasabb és legcsalhatatlanabb törvényt, amelyen az egész te­remtett világ alapul".

 

BOB PROCTOR

A bölcsek mindig is tudtak erről, egészen az ősi babilóniaiaktól kezdve. Egy kis, kiválasztott embercsoport mindig is tisztában volt vele.

 

Az ősi Babilónia életéről és mesés gazdagságáról sokat kiderítettek már a tudósok. Gondoljunk csak a világ hét csodájának egyikére, a babiloni függőkertre. Az ott élő emberek nem csak ismerték az uni­verzumot meghatározó törvényeket, de azt is tudták, hogyan fordítsák ezeket a saját hasznukra, ennek köszönhetően pedig a világ egyik leg­gazdagabb népévé váltak.

 

BOB PROCTOR

Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy az emberiség összbevételének mintegy 96 százaléka a népesség 1 százalékának zsebében landol? Ugye nem hiszed, hogy ez csupán véletlen? E mögött tudatosság rejlik. Ők azok, akik ismerik A Titkot, amelyet most megosztunk veled.

 

Azok, akiknek sikerült meggazdagodniuk - tudatosan vagy tudattala­nul -, mindannyian A Titkot alkalmazták. Az ő gondolataik bőségről és gazdagságról szólnak. Nem hagyják, hogy bármilyen ellentétes elképzelés gyökeret verjen az elméjükben. Meghatározó gondolataik a gazdagságról szólnak. Csak a bőséget ismerik, más nem is létezik szá­mukra. Akár tisztában vannak vele, akár nem, ezek az emberek gon­dolataikkal vonzzák magukhoz fényűző életüket. Esetükben a vonzás törvénye működik.

 

A Titok és a vonzás törvényének működése magától értetődő azoknak az embereknek a példájában, akik hatalmas vagyonra tesznek szert, aztán az egészet elvesztik, majd rövid időn belül újra meggazdagszanak. Ilyenkor - akár tudnak róla, akÁr nem - gondolataikat alapvetően a bőség képei uralják; ez az, ami kezdetben hozzásegíti őket mesés va­gyonukhoz. Aztán egyszer csak elkezdik beengedni elméjükbe a pén­zük elvesztéséről szóló elképzeléseket, mígnem azok válnak központi gondolatukká. Amint a gazdagság elképzelését a veszteségtől való félelem váltja fel, búcsút mondhatnak a pénzüknek. Ezzel azonban a félelem is megszűnik, az ember elméje pedig visszaáll arra az alapvető gondolkodásmódra, amelyben a bőség uralkodik. Vagyona ennek meg­felelően hamarosan visszatér.

A törvény válaszol a gondolataidra, bármiről szóljanak is.

 

 

Hasonló hasonlót vonz

 

 

JOHN ASSARAF

Számomra úgy a legegyszerűbb elképzelni a vonzás törvényét, ha mágnesként gondolok magamra - és tudom, hogy a mágnes magához vonzza a dolgokat.

 

Te vagy az univerzum legerősebb mágnese! Bizony. Mindennél erő­sebb mágneses erő lakozik benned, amelynek forrása a saját elméd és a benne megfogalmazódó gondolatok.

 

BOB DOYLE

ÍRÓ, A VONZÁS TÖRVÉNYÉNEK SZAKÉRTŐJE

A vonzás törvényének alapja a hasonló hasonlót vonz elve. Természetesen ilyenkor a gondolatok szintjéről beszélünk.

 

A vonzás törvénye tehát azt mondja, hogy hasonló hasonlót vonz, vagy­is ha valamire gondolsz, azzal más, hasonló gondolatokat is bevonzol.

 

 

Nézzünk most még egy pár példát, hogy miként is jelenhet meg ez a törvény az életedben!

 

Előfordult-e már veled, hogy valami kellemetlenre gondoltál, és azt vetted észre, hogy minél tovább összpontosítasz rá, annál rosszabb lesz? Ennek az az oka, hogy ha kitartasz egy gondolat mellett, a von­zás törvényének értelmében más, hasonló képek is rád találnak. Rövid időn belül sok kellemetlen gondolatot vonzol magadhoz, amelyek képesek a helyzetet még sötétebbre festeni. És minél tovább időzöl a társaságukban, annál jobban elkeseredsz.

 

Bizonyára ismerős az a helyzet is, hogy néha, amikor zenét hallgatsz, az adott dalnak megfelelő, hasonló hangulatú gondolataid támadnak, míg végül teljességgel képtelen vagy kiverni azt a fejedből. Ilyenkor az történik, hogy zenehallgatás közben - észrevétlenül is - minden figyelmedet, minden gondolatodat az adott dalra összpontosítod. Ez­zel pedig újabb, hasonló gondolatokat vonzol be az elmédbe. A vonzás törvényének köszönhető tehát, hogy újra és újra ez a bizonyos dal vagy zeneszám jut az eszedbe.

 

 

JOHN ASSARAF

Emberként legfőbb feladatunk, hogy gondolatban megalkossuk és dédelgessük mindazt, amit szeretnénk - hogy vágyaink képét tökéletesen tisztára csiszolva, működésbe hozzuk az univerzum egyik leghatalmasabb erejét, a vonzás törvényét. Mert mind azok vagyunk, és azt vonzzuk magunkhoz, amire a legtöbbet gondolunk.

 

 

Jelenlegi életed múltbeli gondolataid tükörképe. Ez ugyanúgy vo­natkozik a nagyszerű és a kevésbé jó dolgokra is. Mivel azt vonzod magadhoz, amire a legtöbbet gondolsz, nem nehéz rájönni, milyen gondolatok uralkodnak az elmédben. Bármelyik életterületről legyen is szó, csak végig kell nézned tapasztalataidon, és máris tudod, miről szóltak-szólnak a gondolataid. Egészen mostanáig! Ezentúl ugyanis minden másképp lesz, hiszen megtanulod A Titkot!

 

 

BOB PROCTOR

Amit most az elmédben látsz, azt hamarosan a kezedben is tartod.

 

 

Ha képes vagy elképzelni, amire vágysz, ezt a képet fenntartod, és el­méd uralkodó gondolatává teszed, biztosan be is vonzod az életedbe.

 

MiKE DOOLEY

ÍRÓ, NEMZETKÖZI ELŐADÓ

Az elv három egyszerű szóval kifejezhető: a gondolatok dolgokká válnak!

 

 

Ennek a hihetetlen erejű törvénynek köszönhetően gondolataid az életed dolgaivá válnak. Gondolataid dolgokká válnak! Ismételd el né­hányszor magadban ezt a mondatot, és hagyd, hogy beivódjon a tuda­todba! Gondolataid dolgokká válnak!

 

 

JOHN ASSARAF

A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy a gondolatoknak saját frekvenciájuk van. Képesek vagyunk mérni őket! Vagyis, ha újra és újra felidézel magadban egy bizonyos képet - egy új autóról, a pénzről, amelyre oly nagy szükséged van, egy vállalat létrehozásáról vagy épp lélektársad megtalálásáról -, ha elképzeled ezeket a dolgokat, magad is folyamatosan a rájuk jellemző frekvenciát bocsátod ki.

 

 

DR. JOE VITALE

Gondolataid olyan mágneses jeleket bocsátanak ki, amelyek a nekik megfelelőt vonzzák be hozzád.

 

„Az uralkodó gondolkodásmód vagy mentális beállítottság mágnes, a törvény pedig az, hogy a hasonló hasonlót vonz. Az előbbi tehát kivétel nélkül olyan körülményeket von maga után, amelyek saját természetének felelnek meg."

Charles Haanel(1866-1949)

 

 

A gondolatok mágnesesek, és saját frekvenciájuk van. Amikor gondol­kozol, jeleket küldesz az univerzumnak, amelyek mágnességük által magukhoz vonzanak minden hasonló, vagyis ugyanazon a frekvencián rezgő dolgot. Minden, amit kibocsátasz, illetve elküldesz, visszatér for­rásához, vagyis Hozzád.

 

Gondolj arra, hogy egy televízióállomás adótornya valamilyen frek­vencián sugároz, és a tévékészülék ezeket a jeleket alakítja át képpé. A legtöbben nem ismerjük a folyamat részleteit, azt azonban tudjuk, hogy minden csatornának megvan a maga frekvenciája, és ha arra hangoljuk a készülékünket, a csatorna adóállomása által kibocsátott képek megjelennek a képernyőnkön. A csatorna kiválasztásával tehát bizonyos frekvenciára hangolódunk, így vesszük az adott állomás által sugárzott műsort. Ha mást szeretnénk nézni, csatornát és vele együtt frekvenciát kell váltanunk.

 

Te magad nem vagy más egy emberi adótoronynál, amely minden földi televíziós állomásnál hatékonyabb. Sőt valójában az univerzum legerő­sebb adóvevője vagy! Amit sugárzol, az határozza, teremti meg az éle­tedet, azon keresztül pedig a világot. Az általad kibocsátott frekvencia hatóköre városokon, országokon, az egész emberi világon túlnyúlik. Visszhangzik tőle az univerzum. És ez nem más, mint a frekvencia, amelyet a gondolataid által sugárzol!

 

A különbség az, hogy a gondolataid közvetítése révén fogadott ké­pek nem a televíziód képernyőjén, hanem az életedben jelennek meg! A gondolataid megteremtik a frekvenciát, és azonos rezgésszintű, vagyis hasonló történéseket vonzanak, amelyeket aztán életed képei­ként látsz viszont. Ezért ha meg akarsz változtatni valamit az életed­ben, csatornát és frekvenciát kell váltanod. Ehhez pedig a gondolatai­don kell változtatnod.

 

„A létező legkifinomultabb, és éppen ezért

a leghatásosabb rezgések azok, amelyeket az ember

mentális erőforrásai által bocsát ki.”

Charles Haanel

 

 

 

 

BOB PROCTOR

Lásd magad, ahogy bőségben élsz, és máris bevonzod ezt az állapotot. Ez mindig, mindenkinél működik.

 

Ahogy elképzeled, hogy gazdagságban élsz, a vonzás törvénye által hihetetlen erővel és tudatosan határozod meg saját életedet. Ilyen egy­szerű. Itt azonban felötlik a legnyilvánvalóbb kérdés: „Akkor vajon miért nem éli mindenki álmai életét?"

 

 

 

 

Hogyan vonzd magadhoz a jót a rossz helyett?

 

 

JOHN ASSARAF

A probléma a következő: a legtöbb ember arra gondol, amit nem akar. Aztán csodálkozik, amikor megtörténik vele.

 

Az emberek vágyai csupán azért nem teljesülnek, mert legtöbbször nem arra gondolnak, amit szeretnének, hanem arra, amitől tartanak. Figyeld csak meg, mi zajlik a fejedben, és milyen szavakat használsz! A törvény ugyanis mindenható, nem ismer kivételt, és sosem hibázik.

 

Az emberiséget évszázadok óta tizedeli egy minden pestisnél gyilko­sabb járvány: a „nem akarom" járvány. Az emberek úgy tartják élet­ben a kórt, hogy túlnyomórészt az alapján gondolkoznak, beszélnek, cselekszenek, és arra összpontosítanak, amit „nem akarnak". A mi generációnk azonban megváltoztathatja mindezt. Számunkra ugyanis elérhető a tudás, amely képes legyőzni a járványt. Te is úttörője lehetsz az újfajta gondolkodásmódnak. Nem kell mást tenned, mint arra gon­dolni és arról beszélni, amire vágysz.

 

 

BOB DOYLE

A vonzás törvényét nem érdekli, hogy egy adott dolgot te jól vagy rosszul élsz-e meg, illetve akarod-e vagy sem. Egyszerűen a gondolataidra reagál. Amikor óriási kétségekkel küzdesz, és szörnyen érzed magad, ennek megfelelő jelzéseket küldesz az univerzum felé. „Nagyon rosszul vagyok ettől a sok kétségtől." Így megerősíted a rosszat, létezésed minden szintjét átitatva vele. Ezért újabb hasonló élményekre számíthatsz.

 

A vonzás törvénye természeti törvény. Személytelen, számára nincs jó vagy rossz. Érzékeli és élettapasztalatként visszatükrözi gondolataidat. Egyszerűen azt kapod tőle, amit gondolatban megteremtesz.

 

LlSA NICHOLS

ÍRÓ, A SZEMÉLYES FEJLŐDÉS ELŐMOZDÍTÓJA

A vonzás törvénye rendkívül szófogadó. Ha minden idegszáladdal azokra a dolgokra összpontosítasz, amelyekre vágysz, mindig megadja neked. De ha arra fókuszálsz, amit nem szeretnél - „Jaj, nem akarok elkésni, nem akarnk elkésni" - a vonzás törvénye nem hallja meg, hogy te valójában nem akarod. Egyszerűen megjeleníti az életedben mindazt, amire gondolsz, nem nézve a negatív vagy a pozitív előjelet. A törvény tehát nem az akaráson vagy a nem akaráson nyugszik. Ha odafigyelsz valamire - bármi legyen is az -, azt igenis megteremted.

 

Mikor valami olyasmire összpontosítasz, amit szeretnél, és elmédben kitartod a képét, abban a pillanatban az univerzum legfenségesebb erejére támaszkodsz, hogy behívd azt az életedbe. A vonzás törvénye nem veszi számításba sem a „ne", sem a „nem" szót, és így tesz az összes többi tagadószóval is. Negatív előjelű mondataidat a következőképpen értelmezi:

 

„Nem akarok magamra borítani semmit."

„Magamra akarok borítani valamit, több mindent is."

 

„Jaj, csak nehogy rosszul sikerüljön a frizurám."

„Sikerüljön rosszul a frizurám."

 

„Nem akarom, hogy hátráltassanak."

„Akarom, hogy hátráltassanak."

 

„Nem akarom, hogy ez az ember durván bánjon velem."

„Akarom, hogy ez az ember, és mások is durván bánjanak velem."

 

„Nem akarom, hogy az étteremben elfoglalják az asztalunkat."

„Akarom, hogy az éttermekben elfoglalják az asztalunkat."

 

„Nem akarom, hogy a cipő feltörje a lábamat."

„Akarom, hogy a cipők feltörjék a lábamat

 

 

Nem bírom ezt a sok munkát."

„Több munkát akarok, mint amennyit bírok."

 

„Nem akarom elkapni az influenzát."

„El akarom kapni az influenzát és más betegségeket is."

 

„Nem akarok veszekedni."

„Több veszekedést akarok."

 

„Ne beszélj így velem."

„Azt akarom, hogy te és mások is így beszéljetek velem."

 

A vonzás törvénye megadja neked, amire gondolsz - ennyi az egész, és kész!

 

 

BOB PROCTOR

A vonzás törvénye mindig működik, akár hiszed vagy érted, akár nem.

 

A vonzás törvénye nem más, mint a teremtés törvénye. A kvantumfizi­ka állítása szerint az egész univerzum egy gondolat hatására jött létre. Életedet te is - ahogyan a világon minden egyes ember - a gondolataid és a vonzás törvénye által alakítod. És ez nem csak akkor működik, ha tudsz róla. Mindig is működött, a te életedben ugyanúgy, mint min­denki más életében. Amikor tudatosul benned ez a törvény, ráébredsz, micsoda hatalom van a kezedben, hiszen bármit életre GONDOL­HATSZ.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Buy Viagra Super Active Generic Pills Elllync

(Ellexhife, 2019.10.08 12:52)

Ordonnance Propecia Cialis Rezeptfrei Schneller Versand Inland [url=http://catabs.com]priligy generico en argentina[/url] Comprar Viagra Sin Receta.Canada Viagra Kaufen Augsburg

djdz@freemail.hu

(Danyi Zoltán, 2008.05.27 08:01)

Szia! Látom frissítgeted az oldalad. :)
Remélem jól vagytok, és már tudatosan is tudod működtetni a vonzást. Kellemes napot, és sok sikert kívánok! Danyi Zoltán

Wikkytol

(Timinek, 2008.01.21 22:30)

SZia Timi. De jo hogy irtal. Nem fogod elhinni,hogy pont ma kertem el pont azt a konyvet az Alkimistat egy baratnomtol,es itt van mellettem. Ezt mar en se hiszem el. !!!!!!!!!! De jo hogy irtal. Orulok neked. Es te? Te,mit gondolsz a Titokrol. Voltal rajta a forumon?? www.atitok.hu

timea@sajoktv.hu

(H.Timi, 2008.01.21 19:17)

Szia!
Nem tudom olvastál-e már Poulo Coelho-tól könyvet. Ha nem akkor mindenképp olvasd el a könyveit. Főleg Az alkimistát és A zahír-t. Szerintem tetszeni fog.
Tetszik az oldal, ez tényleg valami új.:)

erdekes

(egy, 2008.01.20 17:53)

Te mindig is erdekes voltal titok nelkul is...De en igy szeretlek. Puszi, egy jo baratod.

valasz

(anonimusank, 2008.01.20 12:09)

Olvassd el megegyszer.!! Erdekes,de szerintem van benne valami. Ha meg nem annyira jon be,akkor is nyer az ember egy pozitiv felfogast,nem de??? Jobb ugy elni,mint allandoan negativan??? szia

.....

(Anonimus, 2008.01.20 10:29)

Szia Viki' Kicsit megváltoztál pozitiv irányba aminek nagyon örülök. Meglepő gondolataid vannak. Gratulálok az oldaladhoz' Te mi ez a Titok téma? nemnagyon vágom'

joooooo

(valaki, 2008.01.19 19:32)

Szia Wikk!!! Nekem tettszik,en foglak nezni. szia

Kalinak!!!

(viki, 2008.01.19 16:16)

csako. Jo hogy irtal ide is.Koszike. Amugy ha hiszed ha nem,nekem sorozatban bejonnek ezek a dolgok..Es tok jo,hogy neked is tetszett egy kicsit kis baratom. Pu

wooex@freemail.hu

(kala, 2008.01.18 22:33)

...csako :)
Nekem tetszik ez az egesz...az oldal es a "titok" is!!!
Bar meg nem olvastam vegig de meg ma megteszem :)
...nekem bejonek ezek a dolgok nagyon